Polish
English
Deutsch
Russkij
French

PL
EN
DE
RUS
FR


   Koszyk jest pusty


W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


Elektronika
- Gęste
- Zenera


Katalog SYLWIAWOJ
Katalogseo24.pl - button (80x15)
Katalog Linuxiarzy
SEO - moderowany katalog
Katalog stron
katalog stron KPS.PL
 
Pomoc techniczna
Funkcjonowanie sklepu

Has?a i kody wysy?ane przez Sklep s? generowane automatycznie. Obs?uga sklepu nie ma wp?ywu na has?a i kody i oczywi?cie ich nie zna. Sklep jest testowany dwa razy w tygodniu na poprawno?? dzia?ania wysy?ania hase? i kod?w z u?yciem zar?wno p?atnych jak i bezp?atnych kont pocztowych.
Przy testach, ?redni czas otrzymania has?a lub kodu potwierdzaj?cego zam?wienie wynosi oko?o 3 sekundy. Wszystkie sytuacje zwi?zane z nieotrzymaniem has?a lub kodu potwierdzaj?cego zam?wienie mog? wynika? z nieprawid?owych ustawie? konta pocztowego, programu do obs?ugi poczty, filtru antyspamowego, przegl?darki internetowej, programu antywirusowego lub program?w zabezpieczajacych typu ,,firewall". W przypadku korzystania z poczty poprzez stron? www mog? wyst?pi? problemy z prawid?owo?ci? otrzymanego kodu.Realizacja zam?wie?

W ci?gu 24 godzin od otrzymania zam?wienia potwierdzimy mailem jego przyj?cie.
Prosimy o podawanie aktualnych numer?w telefon?w w celu weryfikacji zam?wienia.


Ka?de zam?wienie posiada dla cel?w informacyjnych sw?j status: ,,z?o?one", ,,w realizacji (przygotowywanie)" i ,,zako?czone - wys?ane".
W trakcie realizacji zam?wienia klienci s? informowani drog? mailow? o zmianach statusu. Po z?o?eniu zam?wienia w sklepie serwer automatycznie nadaje zam?wieniu status ,,z?o?one". Po przyj?ciu do realizacji obs?uga sklepu nadaje zam?wieniu status ,,w realizacji (przygotowywanie)". Po zrealizowaniu zam?wienia i wys?aniu paczki obs?uga sklepu nadaje zam?wieniu status ,,zako?czone - wys?ane" i informuje w komentarzu do zam?wienia o dniu i sposobie wys?ania przesy?ki.Z?o?one zam?wienie uznajemy za aktualne do momentu otrzymania informacji drog? mailow? lub telefoniczn? o rezygnacji z zam?wienia. Z oczywistych powod?w Klient nie mo?e zrezygnowac z zam?wienia, kt?re zosta?o ju? zrealizowane i wys?ane.Stany magazynowe i ceny

Prezentowana na stronach internetowych oferta Sklepu ma jedynie charakter informacyjny.
Poniewa? firma prowadzi r?wnie? sprzeda? poza sklepem internetowym (zam?wienia telefoniczne),
dost?pno?? zam?wionego towaru i jego cena mo?e odbiega? od stanu prezentowanego na stronach Sklepu. W przypadku istotnych rozbie?no?ci zam?wienia ze stanem faktycznym, mniejszej ilo?ci sztuk, wy?szej ceny itp. obs?uga sklepu poinformuje Klienta w komentarzu do zam?wienia o zaistnia?ych zmianach termin?w dostaw lub cen produkt?w.Oferty hurtowe »
Promocje »
Koszyk »
Kontakt »
O firmie »
Korzystanie z Serwisu »
Pomoc »
Zamówienie »
Copyright ©2006-2019 www.100Hz.pl
tel.: +48 (0) 22 758 21 82 admin@100Hz.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone